กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  การประดับชุดข้าราชการ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประดับร่วมกับชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
สำหรับข้าราชการพลเรือนบุรุษ
  • ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
  • ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
  • ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ซายปกกระเป๋า
  • ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
  • เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

สำหรับข้าราชการพลเรือนสตรี
• ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
• ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
• ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
• ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย