สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ออกหน่วย เพื่อร่วมกิจกรรมการคัดกรองโรคเบาหวาน และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ออกหน่วย เพื่อร่วมกิจกรรมการคัดกรองโรคเบาหวาน และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ