สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล"

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ