สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2561

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น โดยมีนายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรงติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน


ข่าวสารอื่นๆ