สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ในการประชุม อนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค สู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Laboratory) และ คณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory group: STAG) การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ในการประชุม อนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค สู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Laboratory) และ คณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and technical advisory group: STAG) การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร


ข่าวสารอื่นๆ