สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ระดับเชี่ยวชาญ)” กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ