สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แพทย์หญิงปฐมา สุทธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA)

แพทย์หญิงปฐมา สุทธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) จำนวน 20 คน จาก 20 ประเทศ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงาน หัวข้อ “Emerging Infectious Disease Management in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

 


ข่าวสารอื่นๆ