สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สัมมนาระดับชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 18(ภาพการสัมมนา)

สัมมนาระดับชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 18
หัวข้อ”Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand.”
วันที่ 9-11 มิถุนายน  2564 ณ สถาบันบำราศนราดูร
Online Channel : Zoom application

 

 


ข่าวสารอื่นๆ