สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร เปิดหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 16

หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์  เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 16 โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 3  ธันวาคม  2564  เวลา  08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม ณ สถาบันบำราศนราดูร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 

โทร 02-590-3652   โทรสาร 02-590-3443

ค่าลงทะเบียน ห้องแพทย์ เภสัชกร    29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2564   ( 500 บาท)

ค่าลงทะเบียน ห้องเทคนิคการแพทย์  29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2564   ( 500 บาท)

ค่าลงทะเบียน  ห้องพยาบาล   29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2564    ( 800 บาท)

http://bamras.ddc.moph.go.th/

สมัครได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3DvyL8y

e-mail: ipc.amrtraining@gmail.com


ข่าวสารอื่นๆ