สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ  วันที่  26 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30น

ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6  (ผ่านโปรแกรม Zoom meeting)

-หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ

- กำหนดการอบรมวิชาการ 

 


ข่าวสารอื่นๆ