สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 503

สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 503 จำนวน 1 ตำแหน่ง

หนังสือขอย้ายหรือขอโอน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ