สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562     ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

 

                  


ข่าวสารอื่นๆ