สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ/วิจัย (กลุ่มพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ) และทีมวิทยากรของสถาบันบำราศนราดูร ต้อนรับ ดร.รีเบคกา มาร์ติน ผู้อำนวการ Center for Global Health ภายใต้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสถาบันบำราศนราดูร และศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.45 – 16.00 น.

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ/วิจัย (กลุ่มพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ) และทีมวิทยากรของสถาบันบำราศนราดูร ต้อนรับ ดร.รีเบคกา มาร์ติน ผู้อำนวการ Center for Global Health ภายใต้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสถาบันบำราศนราดูร และศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.45 – 16.00 น.


ข่าวสารอื่นๆ