สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี (Pre and Post HIV Test Counseling) สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบำราศนราดูร

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร "การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี" (Pre and Post HIV Test Counseling) สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบำราศนราดูร (ดังเอกสารที่แนบ)

***เปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 (รับจำนวน 50 คน เท่านั้น)

***ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg_wx1nCLpcoxwS7dSNAAmj-FsrsWloY1a8bEW7otC3xhVXA/closedform 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาาบันบำราศนราดูร งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โทร 02-590-3645

 


ข่าวสารอื่นๆ