สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ในการประเมินเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4435

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ