สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ     สถาบันบำราศนราดูร

 

  

   

   

  

  

  

 

 


ข่าวสารอื่นๆ