สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2567

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 11 

แนบไฟล์ 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


สอบถามรายละเอียด โทร 02 590 3652
 


ข่าวสารอื่นๆ