สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประชุมถ่ายทอดการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public health laboratory)

ประชุมถ่ายทอดการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public health laboratory) โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมมรกต

   

   

   


ข่าวสารอื่นๆ