สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง"การแก้ปัญหาการบาดเจ็บและตายจากการจราจร Traffic Safety " โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง"การแก้ปัญหาการบาดเจ็บและตายจากการจราจร Traffic Safety " โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

 

                             


ข่าวสารอื่นๆ