สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นโดยสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นโดยสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี

                        


ข่าวสารอื่นๆ