สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 8

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น7 วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

  

  

  

   

   

 


ข่าวสารอื่นๆ