สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

  

  

  

  

  

  

  

 


ข่าวสารอื่นๆ