สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ในโอกาศได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันการศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ในโอกาศได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันการศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันบำราศนราดูร
 
 

ข่าวสารอื่นๆ