สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เปิดตัวน้องใหม่! ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเปิดตัวน้องใหม่ ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค (ศนคร.) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค โดยร่วมพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม และเป็นพื้นที่ในการปลดปล่อยไอเดียใหม่ๆ ต่อไป

           วันนี้ (18 กันยายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยรองอธิบดีและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค (ศนคร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค โดยมีภารกิจหลักในการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม และเป็นพื้นที่ในการปลดปล่อยไอเดียใหม่ๆ ต่อไป

           ศูนย์นวัตกรรมฯ มุ่งเน้นรูปแบบการทำงานให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมเอาไอเดียมาทดลองพัฒนาจริง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีระบบ ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ design thinking มาใช้ทำงานจริง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ และใช้ทรัพยากรในการทดลองพัฒนานวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คอนเซปต์คล้ายคลึงกับ start up ที่คิดใหญ่ เริ่มพัฒนาเล็กก่อน และนำมาทดสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็ว หรือเรียกว่า fail fast, fail cheap, move fast

           สำหรับงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมฯ ในครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการตัวอย่างประสบการณ์ของหน่วยงานที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับศูนย์นวัตกรรมฯ และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมผ่านเกมสนุกๆ ในธีม Big Game Big Innovation

           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมฯ ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในการเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรร่วมทาง ในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจากผู้บริหารและบุคลากรกรม และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศองค์กรนวัตกรรมผ่านกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ซึ่งคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดมุมมองในทางบวกต่อการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านป้องกันควบคุมโรคต่อไป เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรมที่ดี มาจากความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดอย่างมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน รวมถึงเป็นจุดเปิดกว้างสู่การรับความร่วมมือกับภาคประชาชนอีกด้วย โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค โทร.090-968-9811 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

**************************************************

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

วันที่ 18 กันยายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ