สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 287 "เตือนในช่วงนี้บางพื้นของประเทศไทยที่ยังคงมีฝนตกหนักและมีลมแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ ไม่ควรลงไปเล่นน้ำหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 287 ประจำสัปดาห์ที่ 46 (วันที่ 15 - 21 พ.ย. 63)

 

          “จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค และรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน พบประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 93,928 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย โดยพบที่จังหวัดปราจีนบุรี 4 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย และตรัง จันทบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย  ซึ่งมีสาเหตุการเสียชีวิตจากน้ำพัดพา 8 ราย (ร้อยละ 73) และพลัดตกน้ำ 3 ราย (ร้อยละ 27) ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขัง 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี และชุมพร”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ โดยจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงนี้สภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มการเกิดพายุไต้ฝุ่น “หว่ามก๋อ” ในช่วงวันที่ 15-16 พ.ย. 63 ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย มีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรง  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังการจมน้ำในช่วงฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วม ซึ่งประชาชนมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตได้ ไม่ควรลงไปเล่นน้ำ หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว ผู้ประกอบอาชีพทางน้ำ ไม่ควรออกไปทำงานตามลําพัง หากจําเป็นต้องทํากิจกรรมทางน้ำ ควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ลูกมะพร้าว เพื่อช่วยในการลอยตัว และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับประชาชนและเด็กที่มีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ขณะเกิดเหตุ เช่น โรคอัมพาต โรคลมชัก เครียด ความดันโลหิตต่ำ ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลําพัง  นอกจากนี้ ควรสํารวจและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณบ้าน รอบบ้าน และชุมชน ที่เสี่ยงต่อการพลัดตกและจมน้ำ ในกรณีที่น้ำลดระดับให้ตรวจสอบภาชนะที่อาจเป็นที่น้ำขังเป็นที่เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และอาจเป็นแหล่งรังโรคได้ ให้ระบายน้ำที่ขังออกจากภาชนะ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้ฉี่หนู เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ