สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

         เมื่อคืนนี้ (12 เมษายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค  ร่วมกับนางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) มีคำสั่งให้ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ใน 41 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรวมตัวสังสรรค์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และไม่ไปในสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยย้ำเตือนให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

**************************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ