สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

เอกสารการประชุม

ไฟล์เสียง

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

   

 


ข่าวสารอื่นๆ