สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ผู้บริหารกรมควบคุมโรค วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

          ...วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี พ.ศ. 2564 และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ทรงได้ศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของประเทศไทย ให้ตกในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก...

*********************

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

 


ข่าวสารอื่นๆ