สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รับมอบน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron จากบริษัทบางกอกไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพื่อใช้ในการติดตาม และควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างทันท่วงที

          ...วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) ณ อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานรับมอบน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron จากบริษัทบางกอกไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมี นายชุติพนธ์ บัณฑิตวรชัย กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบ จำนวน 196 เทส ชุดละ 750 บาท มูลค่ารวม 147,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการและเพื่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่มีการพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 (SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron Variant) ในหลายประเทศ ทำให้การเฝ้าระวังการระบาดของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและชุมชนต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที การสนับสนุนน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่นี้ จะทำให้ระบบงานบริการทางสาธารณสุขในการบริหารสถานการณ์ระบาด เป็นไปอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้...

 

 ******************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

วันที่ 7 ธันวาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ