สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 19/2565 "เตือนผู้ป่วยวัณโรคกินยาไม่สม่ำเสมอ เสี่ยงป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 19/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 20 (วันที่ 15 - 21 พ.ค. 65)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ของวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extremely drug-resistant tuberculosis : XDR-TB) ในปี 2565 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 8 ราย วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโรคมีผลกระทบด้านสาธารณสุขสูง เนื่องจากการรักษาโรคนี้ มีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาวัณโรคที่ยังไวต่อยาหลายเท่า และต้องใช้เวลารักษานานถึง 20 เดือน”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ได้ ซึ่งโรควัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) นั้น สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นจากการไอ จาม ทำให้เกิดละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคลอยอยู่ในอากาศ เมื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้ สาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา คือ 1) ติดเชื้อวัณโรคดื้อยาจากผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคดื้อยาโดยตรง   2) ผู้ป่วยได้รับการรักษาวัณโรคที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดสายพันธุ์เชื้อดื้อยา  ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคที่ปฏิเสธการรักษา ไม่ยินยอมให้มีผู้กำกับการกินยา ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม่ำเสมอ  ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการข้างเคียงจากยาควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรหยุดยาเอง อาจทำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาในภายหลัง หากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำในการติดตามเฝ้าระวังอาการตนเอง เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

      

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ