สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.หนองคาย

         

          วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมกับนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ และนางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีนายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของร่วมต้อนรับ  ทั้งนี้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 2 มิถุนายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ