สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรคต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานเอดส์ เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ภายในปี 2573

          วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขท้องถิ่นสาธารณสุขประจำจังหวัดเนโกรสโอกซีเดนตัล (Negros Occidental)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาบริหารด้านสาธารณสุข ผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติของไทยในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ 

          กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เอชไอวีของประเทศไทย รวมถึงนโยบายและมาตรการสำคัญในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ภายในปี 2573 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการแพทย์และบริการสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตซึ่งการดูงานครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้ชื่นชมความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานโดยเฉพาะการบูรณาการเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บริการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ จนสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้เสียชีวิตจากเอดส์ได้จำนวนมาก


ข่าวสารอื่นๆ