สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน #กันน็อคกันนะ #DDCSafetyMindset

         

          วันนี้ (20 กันยายน 2566) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป #กันน็อคกันนะ #DDCSafetyMindset

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน  ร้อยละ 80 เกิดจากผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ของมูลนิธิไทยโรดส์พบว่า ประเทศไทยมีผู้สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 43 แบ่งเป็นผู้ขับขี่ที่สวมหมวกร้อยละ 51 ผู้โดยสารร้อยละ 19 จากการศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสาเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่สวมหมวกกันนิรภัย คือ ความรู้สึกถึงการไม่รับความเสี่ยงและอันตราย และการรู้สึกไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกตำรวจจับปรับ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้นมัสการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานคำขวัญและยันต์ “สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยตลอดกาล” เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมกุศโลบายในการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัยในครั้งนี้ด้วย

          นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค มีนโยบายและห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้นโยบายของรัฐบาล และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% และเพื่อตอบสนองตามนโยบายของประเทศในทิศทางการขับเคลื่อน ที่จะให้ประชาชนหันมาสวมหมวกนิรภัยกัน  มากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมุ่งเน้นการรณรงค์ และเสริมสร้างการสวมหมวกกันนิรภัยให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการปลอดภัยและเร่งสร้างให้เกิดมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัย

          สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะสร้างกระแสการรับรู้และเห็นความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะ    ผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่

 

*********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 กันยายน 2566


ข่าวสารอื่นๆ