สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

องอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวสื่อสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในช่วง 7 ปี พบว่า มีเหตุการณ์เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวสื่อสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในช่วง 7 ปี พบว่า มีเหตุการณ์เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ 26 เหตุการณ์ เสียชีวิต 9 ราย พร้อมแนะนำ 3 ข้อควรจำ ป้องกันการลืมเด็กในรถ คือ นับ ตรวจตรา อย่าประมาท รวมถึงให้เฝ้าระวังเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน


ข่าวสารอื่นๆ