สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

หลังผ่อนคลายมาตรการระยะต่างๆแล้ว โอกาสเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรเลี่ยง 3 สถานที่ ดังต่อไปนี้ค่ะ ❌ สถานที่แออัด ❌ สถานที่สัมผัสใกล้ชิด ❌ สถานที่แคบและปิด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ