ตัวกรองข้อมูล : กรองข้อมูลเฉพาะผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเท่านั้น

การเรียงลำดับข้อมูล : คลิกที่มุมมองวิเคราะห์ (จำนวนผู้ป่วย, จำนวนผู้เสียชีวิต, อัตราการป่วยตาย ฯลฯ) และเลือกไอค่อนในการเรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลเขตสุขภาพ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา