วันที่ต้องการดูข้อมูล

** ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) : ไม่นับยอดรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล

*** ข้อมูลจำนวนการตรวจหาเชื้อ : แสดงผลเป็นร้อยละ คำนวณจากจำนวนตัวอย่างที่มีการรวบรวมในฐานข้อมูลในกระทรวงฯ

คำอธิบายสูตรคำนวณ

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา