สรุปข้อมูลเคส 30 วันย้อนหลัง

Note : ข้อมูลการรักษาไม่สามารถลงเป็นรายจังหวัดได้

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา