สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา