สถานการณ์รายจังหวัด ย้อนหลังรายวัน

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา