สัปดาห์ที่ต้องการดูข้อมูล


** ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) : ไม่นับยอดรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล

*** ข้อมูลจำนวนการตรวจหาเชื้อ : แสดงผลเป็นร้อยละ คำนวณจากจำนวนตัวอย่างที่มีการรวบรวมในฐานข้อมูลในกระทรวงฯ

คำอธิบายสูตรคำนวณ

ข้อมูลอัพเดททุกวันจันทร์ของสัปดาห์เวลาประมาณ 8:00 น.

API สำหรับนักพัฒนา