กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ.506
24 มีนาคม 2564
-
2564
-
-
94
-
2
2564
กรมควบคุมโรค (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000)
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-