กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ.1993
13 กันยายน 2564
-
2564
-
-
4995000
-
1
2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
13/2564
-
-
-