กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0413.1/พ 2292
11 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
2565
11 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
2716000
-
17
64
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 88/21 ม 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
2
-
-
-