กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0413.1/พ.2332
17 พฤศจิกายน 2564
-
2565
-
-
2580000
-
14
2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-