กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

WORLD AIDS DAY 2019

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ สภากาชาดไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ คณะกรรมการพัฒนาองค์การเอกชนด้านเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 นี้ และตลอดปี 2563

ครั้งนี้เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงได้รับการเสนอและดำรงฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacific)

 

                         

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ