กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพ่อจ้างบุคคลเป็นผู้ประสานงานโครงการ

 ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ