กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ