กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ