กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

Application CRS : CRISIS RESPONSE SYSTEM

สวัสดี เป็นยังไงบ้าง ให้ "ปกป้อง" ช่วยไหม ???

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หากคุณพบเจอสถานการณ์ ต่อไปนี้

sad ถูกบังคับตรวจเอชไอวี

sad ถูกเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี

sad ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี

sad ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากเป็นกลุ่มเปราะบาง????

--------------------------------------------------------------------------------------------------

blush ถ้าท่านพบเจอสถานการณ์เหล่านี้ ติดต่อ "ปกป้อง" ได้ทันที เพียง Search คำว่า "สวัสดีปกป้อง" หรือคลิกที่ https://crs.ddc.moph.go.th/crisis/public/ ปกป้องจะช่วยให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

#สวัสดีปกป้อง #ปกป้อง #CRS #ละเมิดสิทธิด้านเอดส์

enlightened กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มหลากหลายทางเพศ, พนักงานบริการ, ผู้ใช้สารเสพติด, ประชากรข้ามชาติ, ผู้ถูกคุมขัง และกลุ่มชาติพันธ์ุและชนเผ่า

 


ข่าวสารอื่นๆ